Choose your language >> American English Français Arabic Tagalog Canadian English Español 中文

Matuto ng Ingles mula sa mga ekspertong mga Canadian at Amerikanong guro

Matuto ng English Online - 100% Libreng mga kurso sa English

  • Matuto ng English para makamit ang inyong mga pangarap! Magkaroon ng trabaho dito o bilang OFW, matanggap sa mga Call Center, maglakbay sa ibang bansa...Mapaghuhusay naming ang inyong pananalita, pagbigkas, pakikinig, pagbabasa, gramatika at bokabularyo ng wikang English.
  • Matuto ng English mula sa mga guro na galing North America Matutuo ng English mula sa mga gurong may kakayahan at may karanasan sa English as a Second Language na nakapagturo na sa mga bansang Canada, the USA, Australia at UK. Lahat ng ito ay magagawa sa inyong computer.
  • Hindi na malalampasan ang pagpunta sa English class! Mag-aral ng mga online English classes, sa umaga o gabi, sa bahay, sa trabaho o kung saan man.
    Walang limitasyon ang oras ng inyong pagaaral - mag-aral kung kailan ninyo gusto.
Start learning English

100% Libreng Pagsasanay sa Ingles

Walang talaorsan, walang bayad. Pagbutihin ang inyong gramatika, pagsasalita, pagbigkas,bokabularyo, pagbabasa, pakikinig at pagsusulat sa wikang Ingles

Magumpisa matuto ng Ingles ngayon

Free English trial lesson

Subukan ang aming 30 minutong araling Ingles

Tignan kung paano kami magturo ng Ingles. Isang guro na likas sa wikang Ingles ang gagabay sa inyo online. Hindi kayo magaaral ng magisa.

Try now

English Training Awards

Award-winning na pagsasanay sa Ingles

Englishlink ay isa sa pinakamagaling na programang edukasyon sa buong mundo..100% libre para sa inyo

Mga gantimpala ng Englishlink

Mga lugar na gusto namin sa buong mundo

Mga lugar na gusto namin sa buong mundo

Gusto ba ninyong lumipat o magaral sa bansang Ingles ang salita? May mga napili ang Englishlink na website para matulungan kayo

Mga lugar na gusto namin sa buong mundo

Become an Educational Sponsor

Maging isang educational isponsor

Ibigay ang natatatanging edukasyon sa Ingles, gawin ang inyong tatak bilang educational isponsor sa inyong bansa o kahit saan man sa mundo

Itaguyod ang inyong tatak

Maghanap ng paaralan sa inyong bansa

Maghanap ng paaralan sa inyong bansa

Englishlink has a directoGusto ninyo bang matuto ng Ingles sa Calgary?, mag MBA sa London?, o kumuha ng magandang kurso ng hospitality sa Sydney? Ang Englishlink ay may talaan ng mga de-kalidad na unibersidad, kolehiyo, at ESL na paaralan mula sa buong mundo para tulungan kayo sa inyong paghahanap.

Malapit nang dumating

 

 

Paano magrehistro ng libre?

 

Paano magrehistro ng libre?

Unang hakbang: : Gumawa ng libreng account dito

Ikalawang hakbang : Makakatanggap kayo ng email kasama ang mga detalye sa pag-login

Ikatlong hakbang : Mag-login sa site at magumpisang magaral ng Ingles ngayon!

 

Tandaan: Englishlink ay 100% libre-wala kayong babayaran, ang kailangan niyo lang ay email address para maka rehistro

Magpatala sa Englishlink ngayon

Paano maibibigay ng Englishlink ang mga kurso ng libre?

 

Register for free

Naniniwala ang Englishlink na ang lahat ay may karapatang makakuha ng libreng edukasyon sa Ingles.

Salamat sa mga Educational na isponsor, maari naming ibigay sa inyo ang mahigit 240 oras na araling Ingles.


Kung mayroon kayong negosyo, maari ninyong matulungan na mapanatling libre ang Englishlink.
Para makita ang inyong mga Educational isponsor, mag-login sa inyong account.

 

 

Elementary Next Course Pre-intermediate Next Course Intermediate
   
Upper intermediate Next Course Business English    
     
 

 

Placement Test: alamin ang inyong antas sa Ingles!

Register now and do the placement test

 

Ang Placement test ay libre

Mag-login sa inyong account

Alamain ang inyong antas sa Ingles!

 

 

Pagkatapos mag-login, maari ninyong gawin ang 45-minuto na Placement Test. Aming nirerekomenda na kumpletuhin ang pagsusulit para mapabuti ang pagaaral. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang Placemnt Test pwede pa rin ninyong piliin ang mga antas na aaralin

Magrehistro ngayon at gawin ang Placement Test

Resulta ng English Test

Resulta ng English Test

Grammatikang Ingles

Bokabularyong Ingles

Pagbabasa ng Ingles

Pakikinig sa Ingles

 

Ang Englishlink Placement Test ay dinesenyo para matulungan malaman ang inyong antas sa ibat ibang kasanayan sa Ingles. Inaalam nitoa ng nararapat na antas na dapat pagaaralan na ayon sa inyong karunungan.

Ang Placement Test ay libre. Aming sinusuri ang inyong karunungan sa grammatika, bokabularyo, pagbabasa at pakikinig sa Ingles. Alamin ang naayon na antas ng Ingles para sa inyo